Евро-японският център за индустриално сътрудничество (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) организира обучения за европейски предприемачи в Япония.

Инициативата е на ЕК и цели да увеличи европейските възможности за бизнес развитие на японския пазар.

Програмата на обучението се състои от лекции, съвместни семинари и посещения на фирми и има за цел да помогне на участниците да се информират и разберат за действителните условия на японския бизнес чрез практически анализ и изследвания. Това предполага по-добро разбиране на езика, икономиката, историята и политиката на страната, както и добри бизнес практики.  Курсът продължава четири седмици, но може да бъде продължен по желание на пет, като последната  седмица е посветена на индивидуални фирмени визити.

Програмата обхваща:
- въвеждаща сесият;
- курсове по японски език и култура;
- подготовка;
- съвместен семинар с японски бизнесмени;
- екскурзии (регионални пътуване)
- индивидуални фирмени посещения (само за 5-та седмица от обучението) .
Критерии:
- кандидатите трябва да бъдат европейски граждани;
- да работят в предприятие, регистрирано в държава членка на ЕС;
- да имат позволението на техния работодател;
- да имат възможност за участие в целия курс на обучение;
- да владеят английски език;
- да имат приблизително 10-годишен стаж като мениджъри;
- да са запознати с добри производствени практики;
- да участват в определянето на методите, стратегията и контрола на продукцията в компанията, за която работят.Основните критерии при подбора ще бъдат образованието и професионалният опит на кандидата, както и стратегията на компанията, която представлява.

Дати на обучението: 16/05/2011 или 10/06/2011 17/06/2011 (5-та седмица не е задължителна)


Краен срок за кандидатстване: 17/02/2011
Разходи: Центърът « ЕС-Япония» ще покрие разходите, свързани с обучението, пътуването и фирмените посещения, за първите четири седмици на програмата.


Повече информация може да намерите тук: http://www.eu-japan.eu/global/ business-training/human-resources- training-programme.html
или да се свържете с

тел :+32 2 282 3715