Всяка година, Комитетът на регионите предоставя ограничен брой обменни програми/стажове за млади граждани, от Европа и други региони, като им предoставя възможността да придобият трудов опит в Европейска институция. Два типа стажове са достъпни: платени дългосрочни стажове ( stages ) и неплатени краткосрочни стажове ( séjours d'étude ).

Платените стажовете са 5-месечни с начало 16 септември 2011 г., краен срок за онлайн кандидатстване - 31 март 2011 г.

 

За повече информация