Петмесечни стажове в

 

Службата за хармонизиране на Вътрешния пазар с начало 1септември 2011, краен срок за кандидатстване - 31 март 2011. Повече информация тук.