4-месечни стажове към Европейския омбудсман с начало 1 септември 2011, краен срок за онлайн кандидатстване 30 април 2011 г.

Повече информация можете да намерите тук.