Конкурс на ЕС за млади преводачи "Juvenes Translatores" за ученици, родени през 1994 г.- Краен срок за записване 20 октомври 2011 г. Повече информация на адрес: http://ec.europa.eu/translatores/. Записването продължава до 20 октомври, а формулярът за участие е достъпен онлайн на всички официални езици на ЕС. Конкурсът, който се организира за пета поредна година, ще се проведе на 24 ноември по едно и също време във всички избрани училища. В него могат да вземат участие над 750 училища и учениците, които са родени през 1994 г.

 

За повече информация:

Уебсайт на конкурса: http://ec.europa.eu/translatores/.

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

Генерална дирекция „Писмени преводи“: http://ec.europa.eu/dgs/translation/.

За контакти:

(+32 2 295 92 58)

(+32 2 295 96 67)