Play Your Part - Активно участие в гражданското общество
25-31.03.2012 (Introductory seminar in Weimar)
17-21.09.2012 (Reflecting seminar in Brussels)

Семинарите предлагат възможността да:
- да се осъществи интензивен обмен и работа в мрежа с хора, активни в гражданското общество
- обмяна на добри практики в различни тематични области, като например овластяване на младежта, активни граждани и толерантност
- намиране на бъдещи партньори за персонално и институционално участие в проекти


За повече информация: http://mitost.org/active_participation.html.
Заявка за участие се прави онлайн http://www.mitost.org/?id=3759

Краен срок за подаване на онлайн формата: 10 януари