Обучението European Citizenship е насочено към младежки работници,младежки лидери и мениджъри на проекти и има за цел да подкрепи професионалното им развитие като обогати техните знания за европейскот… о гражданство, за възможностите, които то открива, и за начините за включване на европейското гражданство в младежките дейности.

Срок за кандидатстване: 21.02.2012

Начало: 14.05.2012 Край: 20.05.2012

 

За повече информация, моля посетете официалната обява за обучението в мрежата

САЛТО:

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-citizenship-in-youth-work-training-course-in-belgium.2316/

Обучението се провежда на английски език в периода 14 - 20 май 2012 г. в Белгия.

Пътните разноски на участниците се покриват от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи", а настаняването и храната на участниците са за сметка на организаторите.

Ако искате да кандидатствате, попълнете на английски език онлайн апликационната форма на горепосочения линк в срок до 21 февруари 2012 г.