На 15.12.2010 пред публика от над 70 студенти и преподаватели от специалността „Социални дейности” в Югозападния университет, Благоевград, ФРГИ излъчи документалните филми „Днес разбрах” и „Къде е Иванчо”, които са заснети с финансовата подкрепа на фонд „Социална отговорност” на Първа инвестиционна банка.

Филмите поставят критични въпроси, свързани с отглеждането на деца и младежи в социални домове и една от възможните алтернативи – настаняването на деца в приемни семейства. На представянето присъстваха Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Благоевград, Александър Балев и заместник деканите на Факултета „Обществено здраве и спорт”, Стефка Чинчева и Невена Пенчева, както и Председателя на Обществен благотворителен фонд – Благоевград, Таня Цветкова – съорганизатор на събитието.

Гледането на филмите породи дискусия, в която студентите измаха възможност да изразят своята позиция като бъдещи социални работници по проблеми, свързани със социалната грижа за изоставени от родителите си деца и тяхната интеграция в обществото след напускане на специализираните институции.