Над  90 на сто от общините имат готовност да стартират процедурата по деинституционализация- извеждането на децата от специализираните институции. Това заявиха общинските кметове на провелата се среща в МС с Работната група по деинституционализация на деца отглеждани в специализирани институции. Председател на Работната група е Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС. Министър Дончев беше категоричен, че  „България е време да мине следващата еволюционна стъпка в грижата за децата, защото за децата без родители не е достатъчно да са облечени, да са нахранени и да са на топло. По този начин вероятно съхраняваме телата им, помагаме им да израстат физически и ги обричаме да бъдат социално неадекватни. Самото възпитание, самото отглеждане в институция им дава нищожни шансове те да се реализират като пълноценни личности в обществото". Деинституционализацията освен извеждане на децата от институциите представлява създаване на условия за т.нар. алтернативна социална грижа. По-близка до реалния живот в семейство, по-близка до предизвикателствата на живота, социална грижа, която позволява на децата да отраснат и да бъдат възпитани по този начин, по който са възпитани децата израстващи в семейна среда. Така всички те ще имат равни шансове да се реализират в обществото. Съгласно „Националната карта за резидентните услуги" изготвена от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ се предвижда да бъдат създадени 133 Центъра за настаняване от семеен тип и 27 защитени жилища в 63 общини. Тяхното построяване ще се финансира по Оперативна програма Регионално развитие и по Програма Развитие на селските райони. Тази инициатива е първата по рода си у нас, защото с нейната реализация са ангажирани три министерства - Министерски съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните и Държавната агенцията за закрила на детето. Мнозинството от кметовете, посочиха като основен проблем осигуряването на терени за изграждането на Център за настаняване от семеен тип и на защитени жилища. Едно от основните изисквания за финансиране на проекти по тази програма е тези сгради да са в близост до центъра на града, за да бъдат ефективно осигурени нуждите на децата. За 20 януари е насрочена среща в МС за деинституционализацията с представители на ЕК, Работната група по деинституционализация на деца отглеждани в специализирани институции и всички кметове в страната.
виж цялата статия