Утре, 25 януари 2011 г., министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще бъде в град Велико Търново по повод завършването на проект „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в дом за деца лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Великови", гр. Велико Търново и дом за деца лишени от родителски грижи „Христо Смирненски", с. Балван". Проектът на стойност 2 025 882 лв. е осъществен благодарение на Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България. Министър Дончев ще отговаря на журналистически въпроси в 10.15 ч. в БТА-пресцентър, в 11.15 ч. ще се срещне с децата от ДДЛРГ „Пеню и Мария Великови", а в 12.00 ч. ще посети ДДЛРГ „Христо Смирненски" в с. Балван.
виж цялата статия