Кралство Норвегия е инвестирало в България  41,5 млн. евро в периода 2007-2009 г. Средствата са осигурени по Норвежката програма за сътрудничество и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, където Норвегия е донор. На работна среща на 24.02.2011 г. посланикът на Норвегия, нейно превъзходителство Тове Скарстейн и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев поясниха, че в този период са осъществени 62 проекта във всички кътчета на България, като почти всички са завършени изцяло. Министър Томислав Дончев посочи, че Норвежката програма за сътрудничество и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, в който Норвегия е основен донор, са от изключително значение за България, като конкретните резултати надхвърлят стойността на вложените в тях средства. "За нас е важно това, че благодарение на тези два инструмента се адресират и приоритизират важни за страната сфери като реформата в социалната сфера, грижата за деца, инвестиции в зелена инфраструктура, и такива, свързани с опазване на околната среда", заяви Дончев. „Факт е, че този не толкова голям инструмент успя преди всички останали да покаже как трябва да се правят инвестиции в културно-историческото наследство, което би трябвало да бъде един от приоритетите на България през следващите години, заради всички възможни ползи от това", заключи Томислав Дончев. Посланик Скарстейн отбеляза в словото си, че съществува много близко партньорство между Норвегия и ЕС. „Ние преследваме една обща цел - да се намалят социалните и икономическите различия в Европа, каза Скарстейн. Предстои следващ програмен период от пет години, като средствата, предвидени за България, са в размер на 127 млн. евро.
виж цялата статия