България и Швейцария подписаха на 15 март 2011 г. в МС Споразумение за Фонд „Подготовка на проект". Подписите си под документа сложиха министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и посланик Беатрис Мазер, Ръководител на отдела за икономическо сътрудничество и развитие към Министерството на икономиката на Конфедерация Швейцария.  Представени бяха приоритетните области, по които ще се финансират проекти по двустранната Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Финансовият принос на Конфедерация Швейцария за изпълнение на програмата е в размер на 76 млн. швейцарски франка или 105 848 240 лв. за период от 10 години. Проектите, които ще се реализират по Българо-швейцарската програма обхващат четири основни приоритетни области: 1. „Сигурност, Стабилност и подкрепа за реформите" (26.75 млн. шв. фр.). В рамките на тази приоритетна ос вече има идентифицирани проекти предложения -  проследяване на откраднати превозни средства, обмяна на практически опит в сферата на миграцията, превенция на закононарушения, извършени от непълнолетни и други. 2. „Околна среда и инфраструктура" (27.4 млн. шв. фр), където също има идентифицирани проектни идеи. 3. „Насърчаване на частния сектор" (3 млн. шв. фр.), целящ развитие на частния сектор и стимулиране на износа на Малки и средни предприятия. 4. „Развитие на човешките ресурси и социалните дейности" (6 мнл. шф. фр.) с  основен акцент разширяване академичния обмен между България и Швейцария и подпомагане на съвместни българо-швейцарски изследователски дейности. Два подхода ще се прилагат при изпълнението на програмата: чрез проекти-  приоритетни оси 2 и 3 и чрез тематични фондове  - приоритетни оси 1 и 4. Швейцарските партньори по програмата - Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) към Федералния департамент за външни работи на Конфедерация Швейцария, Държавният секретариат по икономическите въпроси (SECO) на Конфедерация Швейцария и Федпол (Швейцария) представиха тематичните приоритети на швейцарския принос за България. Споделен бе и опитът от първия действащ проект по програмата в областта на приоритетна ос „Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи".
виж цялата статия