Комисията иска от държавите-членки да възстановят 530 милиона евро от разходите по общата селскостопанск

15/04/2011

Днес съгласно т.нар. процедура по уравняване на сметките Европейската комисия поиска от държавите-членки да върнат общо 530 милиона евро от отпуснатите от ЕС средства за селското стопанств...

Още


виж цялата статия