Европейската комисия одобри предложението за Многогодишна финансова рамка 2014-2020

30/06/2011

Европейската комисия одобри предложението за Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. Цялата предложена сума за следващите седем години възлиза на 1,025 млрд. евро задължения (1.05% от брутния национален доход на ЕС...

Още


виж цялата статия