Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев участва днес в последното за мандат 2007 - 2011 г. Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се провежда в к.к. „Боровец". Той благодари на кметовете, съветниците и експертите от общинските администрации за добрата съвместна работа и конструктивно сътрудничество за ефективно оползотворяване на средствата от ЕС. Пълният текст на неговото изказване можете да намерите тук.
виж цялата статия