Стимулирането на научните изследвания и иновациите със 7 млрд. EUR ще създаде работни места и растеж

19/07/2011

Комисар Мойра Гейгън-Куин обяви днес близо 7 млрд. EUR, предназначени да дадат старт на иновациите чрез научни изследвания. Очаква се този финансов пакет в рамките на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания (РП7) — най-големият подобен, ...

Още


виж цялата статия