Най-големите европейски фирми, инвестиращи в научноизследователска и развойна дейност, възнамеряват да

10/08/2011

Най-големите компании в ЕС, които инвестират в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), очакват глобалните им инвестиции в тази област да нарастват с 5 % годишно от 2011 до 2013 година. Това надвишава повече от...

Още


виж цялата статия