XXIII конкурс на ЕС за млади учени. Победители са…

27/09/2011

Днес млади учени от Ирландия, Швейцария и Литва получиха във Финландия най-високото признание в рамките на XXIII-ия конкурс на Европейския съюз за млади учени. Техните научни разработки от областта на изчислителните те...

Още


виж цялата статия