Значително повече европейски средства за околната среда и климата чрез новата програма „LIFE“

12/12/2011

Комисията предлага бюджет от 3,2 милиона евро за периода 2014—2020 г. за новата Програма за действия в областта на околната среда и климата — „LIFE“. Тя ще доразвива постигнато...

Още


виж цялата статия