Инвестиции в размер на 8,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации ще спомогнат за създаването на р

09/07/2012

Днес Европейската комисия оповести последния и най-мащабен до момента кръг от покани за представяне на предложения в областта на научните изследвания по Седмата рамко...

Още


виж цялата статия