Транспорт: ЕС отпуска близо 200 млн. EUR за ключови инфраструктурни проекти

10/09/2012

Европейската комисия подбра 74 проекта, които ще получат близо 200 млн. EUR под формата на съфинансиране от ЕС по линия на програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) за подобряване на транспортната инфрастр...

Още


виж цялата статия