Обзор на напредъка в областта на вътрешния пазар: рекордно добри резултати за 15-ата годишнина на издание

19/02/2013

Въпреки трудните времена държавите членки са се справили по-добре от всякога що се отнася до навременното транспониране на правилата на ЕС в националните законодателства, сочи публикуваният днес Обзор за вътрешния пазар...

Още


виж цялата статия