Дейности „Мария Кюри“: Комисията ще предостави на изследователи стипендии на обща стойност 227 млн. евро

15/03/2013

Европейската комисия отправя покана за кандидатстване за последния етап на предоставяне на стипендии по дейности „Мария Кюри“ в рамките на Седмата рамкова програма ...

Още


виж цялата статия