Околна среда и климат: Комисията инвестира 281,4 млн. евро в нови проекти в областта на околната среда и кли

03/07/2013

Европейската комисия одобри <...

Още


виж цялата статия