До момента по Националната програма по пчеларство за 2010 г. от Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция са сключени 483 договора за финансово подпомагане на стойност близо 1.247 млн. лв. На 31.03.2010 г. приключи последният прием на заявления за подпомагане по програмата за финансовата 2010 г. Продължава обработката на останалите приети заявления и изготвяне на проекто- договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ от кандидатите.
read full article