По схемите за инвестиционно кредитиране в областта на растениевъдството, животновъдството и покупката на земеделска техника през 2010 г. Държавен фонд „Земеделие” ще отпуска заеми на земеделските производители при 6% годишна референтна лихва. Това реши на заседанието си на 25.03.2010 г. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) като утвърди бюджет от 40 млн. лв. за кредитиране в трите направления.
read full article