Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 97 791 500 лева.
read full article