Фондация "Благотворител" започна инсталация на лицензиран софтуер Windows7 и Windows XP в интернет клуба на ДДЛРГ "Олга Скобелева" в Пловдив. Пет от компютрите в залата вече са с новите продукти, които Microsoft дари на Фондацията чрез организацията TechSoup за реализирането на проекта "В мрежа". През 2010 г. софтуерните продукти ще се инсталират в още 12 интернет клуба в домове за лишени от родителски грижи деца в Пловдив, Долна баня, Брацигово, Якоруда, Велинград, Доганово, Асеновград, които "Благотворител" регулярно поддържа.

Фондация „Работилница за граждански инициативи” е стратегическият партньор в България за осъществяване на програмата за даряване на софтуер за НПО на Майкрософт. Повече информация за програмата можете да намерите тук:
http://www.wcif-bg.org/programmes/13/586/New-tex t