600 проектни предложения са подадени по схема BG161PO003-2.1.06 Технологична модернизация в малки и средни предприятия до 10 август, когато изтече крайният срок за кандидатстване. По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лева).
read full article