Програма в областта на цифровите технологии: България ще осигури достъп до радиочестотната лента 169

28/10/2010

Европейската комисия приветства поетия от България ангажимент за предприемане на мерки във връзка с прилагане на правните и техническите изисквания на законодателството на ЕС относно хармонизираното използване на радиочестотната лента 169 MHz.  Ко...

Още


read full article