5-месечни платени стажове в Европейската комисия с начало 1 октомври 2013 година:

Краен срок за кандидатстване – 31 януари 2013 година;