3-месечни платени стажове по писмен превод в Европейския парламент с начало 1 юли 2013 година: краен срок за кандидатстване – 15 февруари 2013 година;