5-месечни платени стажове в Комитета на регионите с начало 16 септември 2013 година: краен срок за кандидатстване – 31 март 2013 година;