5-месечни платени стажове в Съда на Европейския съюз с начало 1 октомври 2013 година: краен срок за кандидатстване – 30 април 2013 година;