5-месечни платени стажове в Европейския икономически и социален комитет с начало 16 септември 2013 година: краен срок за кандидатстване – 31 март 2013 година.