Правителството прие изготвената от МОМН Национална програма за младежта (2011-2015).  Програмата е разработена въз основа на изводите и препоръките от направената в началото на 2011 г. оценка на предходните национални програми за  младежки дейности - Програма за младежки дейности (2008-2010) и Национална програма „Младежки информационно - консултантски центрове" (2007-2010).