Всяка година Съветът на ЕС предлага възможност за платени петмесечни стажове с начална дата 1 февруари – за пролетния семестър и 1 септември – за есенния семестър. Тази седмица започна подаването на заявления за стажовете през 2014 година, като крайният срок за кандидатстване през интернет страницата на Съвета е 2 септември 2013 година.