Всяка година Комитетът на регионите предлага възможност за платени петмесечни стажове с начална дата 16 февруари – за пролетния семестър и 16 септември – за есенния семестър. Тази седмица започна подаването на заявления за стажовете през 2014 година, като крайният срок за кандидатстване през интернет страницата на Комитета е 30 септември 2013 година.