Европейски парламент (Люксембург): 3-месечни платени стажове по писмен превод с начална дата 1 януари 2014 година за завършили университет или приравнено учебно заведение. Целта на стажовете е да позволят обогатяване на познанията, придобити по време на обучението, и запознаване отблизо с дейността на ЕС и в частност с тази на Европейския парламент. Краен срок за онлайн кандидатстване – 15 август 2013 година;