Европейски парламент (Люксембург): 3-месечни платени стажове за обучение по превод с начална дата 1 януари 2014 година за лица, които към момента на подаване на кандидатурите вече притежават диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет или имат висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен. Тези стажове са предназначени конкретно за кандидати, които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение, при условие че имат навършени 18 години към първия ден от стажа, за който кандидатстват. Краен срок за онлайн кандидатстване – 15 август 2013 година;