Съд на Европейския съюз (Люксембург): 5-месечни платени стажове за лица с диплома по право или по политически науки (с правна насоченост) с начало 1 март 2014 година; краен срок за кандидатстване чрез изпращане на формуляр и съответните съпроводителни документи по пощата – 30 септември 2013 година.