Обучения

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Най-добрите държавни системи за насърчаване и подпомагане на студентите да учат и да се обучават в чужбина са в Германия, Белгия, Испания, Франция и Италия, според първия публикуван „Индекс на мобилността" на ЕС. Индексът е част от отговора на Европейската комисия на призива на държавите членки за улесняване на образованието и стажовете в чужбина като част от общите усилия за осигуряване на младите хора на уменията и опита, от които се нуждаят, за да подобрят шансовете си за намиране на работа.


Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „Образованието и обучението в чужбина са отличен начин за получаване на ценни умения и опит, поради което ЕС увеличи значително финансирането за мобилност в рамките на новата програма „Еразъм+". Индексът на мобилността ни позволява да видим за пръв път до каква степен страните създават среда, благоприятстваща мобилността на студентите, и какво още може да се направи."


Индексът на мобилността е съсредоточен върху пет ключови фактора, влияещи върху мотивацията и способността на младите хора да учат или да се обучават в чужбина. От него става ясно, че тези фактори се различават значително в държавите от ЕС и че нито една държава не е усъвършенствала докрай всички аспекти на своята „среда за мобилност".


Основни констатации
• Информация и насоки относно възможностите за мобилност: Германия, Белгия, Испания, Франция и Италия предоставят най-всеобхватна подкрепа. Структурите за информация и насоки са най-слабо развити в България, Гърция, Словения и Кипър.

• Преносимостта на студентските помощи позволява на студентите да получават държавни стипендии и заеми в друга страна при същите условия като у дома. Студентските стипендии и заеми са преносими във фламандскоговорящата и немскоговорящата част от Белгия, както и в Кипър, Люксембург, Словения, Финландия и Швеция. За разлика от това системите за финансово подпомагане на студентите са най-ограничаващи във френскоговорящата част на Белгия, както и в България, Чешката република, Гърция, Хърватия, Литва, Румъния и Словакия.
• Владеене на чужди езици: Това често е важен фактор при вземането на решение за учене в чужбина. В Кипър, Люксембург и немскоговорящата част на Белгия се поставя най-силен акцент върху изучаването на чужди езици в училище. В Ирландия и Шотландия изучаването на чужди езици в училище не е задължително.
• Признаване на обучението в чужбина (използване на кредити (ECTS) и приложение към дипломата): Германия, Белгия и Испания полагат значителни усилия, за да следят използването на европейски инструменти като Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) и приложението към диплома „Европас", чрез които учениците получават признание за обучението си в чужбина, но повечето държави не обръщат особено внимание на този въпрос.
• Подпомагане на ученици в неравностойно положение: Фламандскоговорящата част на Белгия, Германия, Италия и Австрия се открояват както с добре развита финансова помощ за студенти от семейства в неравностойно положение, които желаят да учат или да се обучават в чужбина, така и със системи за наблюдение на мобилността от гледна точка на социалния произход.


Контекст
Индексът на мобилността обхваща 28-те държави от ЕС и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Това е първият обзор на факторите, посочени в препоръката на Съвета от 2011 г. за мобилността с учебна цел, който ще послужи като основа за бъдещ съвместен контрол на равнище ЕС. Следващата актуализация на индекса е насрочена през 2015 г.
Индексът на мобилността бе разработен от мрежата „Евридика" в тясно сътрудничество с Европейската комисия и с консултативна група от експерти от държавите членки. „Евридика" е мрежа от национални звена, координирани от европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), която предоставя информация и анализи на европейските образователни системи и политики.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg