"Творческа Европа" е новата програма на ЕС в областта на културата и творчеството в Европа, която ще предостави финансиране на обща стойност 1,46 милиарда евро в рамките на 7 години (2014 – 2020). "Творческа Европа" заменя програмите „МЕДИА“, „MEDIA Mundus“ и „Култура“, като надгражда техния успех. Новата програма ще подкрепя проекти в сферата на сценичното и изобразителното изкуство, издателската дейност, филмовото изкуство, телевизията, музиката, видеоигрите, интердисциплинарните изкуства и културното наследство, за да работят в други страни, да достигат до нова публика и да развиват уменията, необходими в цифровата ера.

"Творческа Европа" също така подкрепя инициативите „Европейски столици на културата“ и „Европейски дни на наследството“, както и 5 награди в областта на културата и аудиовизуалната дейност – за литература, архитектура, опазване на културното наследство, кино, рок и поп музика. От 2016 година „Творческа Европа“ ще разполага и с инструмент за финансова гаранция от 121 милиона евро, с цел културните и творческите сектори да получават по- добър достъп до финанси.
Още за "Творческа Европа" – Насоки с подробна информация за процедурата за кандидатстване, както и Покани за представяне на предложения.