До платени стажове се допускат единствено лица, завършили университет или приравнено учебно заведение. Целта им е да дадат възможност на стажантите да допълнят познанията, които са придобили по време на обучението си, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и по-специално - на Европейския парламент.

Платените стажове включват:

  • Стипендии "Robert Schuman", обща насоченост
  • Стипендии "Robert Schuman", журналистическа насоченост.

Кандидатите за стипендия "Robert Schuman", обща насоченост, трябва също да докажат, че са разработвали в рамките на университетското си обучение или за целите на научна публикация задълбочена писмена работа. Една от тези стипендии, известна като `Chris Piening Fellowship’, може да бъде отпусната на кандидат, чиято работа е по-специално посветена на отношенията между Европейския съюз и САЩ.

Кандидатите за стипендия "Robert Schuman", журналистическа насоченост, трябва също така да докажат професионален опит - чрез публикации, чрез членство в журналистическа организация в държава-членка на Европейския съюз или чрез квалификация по журналистика, призната в държавите-членки на Европейския съюз или в страните-кандидатки.

Продължителността на платените стажове е пет месеца.

 

Начало и крайни срокове за получаване на документите за кандидатстване.
Начало на стажа Период за кандидатстване
1 март 15 август – 15 октомври (24,00 ч.)
1 октомври 15 март – 15 май (24,00 ч.)

 

Съветваме Ви да не отлагате подаването на документите за кандидатстване за последния ден, за да се избегне претоварване на системата поради голям брой заявления.

Ако се интересувате от този вид платен стаж, моля, прочетете Вътрешните правила относно стажовете.

Моля, обърнете внимание на условията за кандидатстване. Ако сте избран за стаж, трябва да се представят следните документи:

  • копие на паспорта или на личната Ви карта
  • копие на университетската Ви диплома(и)
  • писмо от специалист в дадена област, който може да даде обективна оценка на способностите Ви
  • за кандидатите за стаж с обща насоченост: доказателство за писмена работа (уверение, заглавна страница, диплома и т.н.)
  • за кандидатите за стаж с журналистическа насоченост: публикация или доказателство за членство в журналистическа организация в държава-членка на Европейския съюз или диплома по журналистика, призната в държава-членка на Европейския съюз или в страните-кандидатки.

На този етап не е необходимо да изпращате посочените документи. Документите ще бъдат изискани, когато Ви предложим стаж.

Ако Ви предложим стаж, ще бъдете допуснат единствено ако представите пълния комплект изисквани документи, посочени по-горе.

Ако отговаряте на условията за кандидатстване, моля, попълнете електронния формуляр за кандидатстване (на разположение само на английски, френски или немски)

Моля, имайте предвид, че ако в продължение на 30 минути формулярът Ви за кандидатстване остане неактивен, информацията, която сте въвели, ще бъде изгубена. Ето защо Ви съветваме, преди да попълните формуляра, да прочетете внимателно "Правилата относно стажовете и учебните посещения в Генералния секретариат на Европейския парламент".

Формулярът за кандидатстване не може да се променя онлайн, попълването и подаването му стават в една сесия. На Ваше разположение е версия за печат на примерен формуляр за платени и неплатени стажове, чиято цел е да улесни подготовката на формуляра Ви за кандидатстване, преди да го изпратите по Интернет.

NB: Много е важно да разпечатате формуляра си за кандидатстване, преди да го изпратите. Ако бъдете избран за стаж, този формуляр, надлежно подписан, ще бъде изискан заедно с необходимите документи. Запазете също копие на номера, който ще получите, след като изпратите формуляра си по Интернет.

Повече информация можете да намерите ТУК