Споразумението предвижда международните разговори в рамките на ЕС да не струват повече от 19 цента на минута.

След 12-часови преговори Европейската комисия, представлявана от българския комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел, Европейският парламент и Съветът, председателстван от България, постигнаха историческо споразумение за нов Кодекс за електронните съобщения.

Това е най-голямото и важно законодателно досие в обхвата на Цифровия единен пазар. Така Европейският съюз се подготвя за цифровото бъдеще и широка високоскоростна свързаност, които ще донесат мрежите от ново поколение 5G. Много важен момент за потребителите е, че новите правила предвиждат международните разговори в рамките на ЕС да не струват повече от 19 цента на минута, като регулацията обхваща и текстовите съобщения.

"Постигнатото споразумение е ключово за изграждането на един истински функциониращ и в полза на всички цифров единен пазар. Новите правила проправят пътя за 500 милиарда инвестиции в мрежи с много голям капацитет, включително в отдалечени и селски райони, за по-добри обществени услуги и по-голяма  защита на интересите на предприятията и хората. Договорените правила са от решаващо значение за постигането на целите за свързване в Европа и осигуряването на възможно най-добрата връзка с интернет на всички в ЕС, за да могат да участват пълноценно в цифровата икономика. Тази засилена свързаност ще допринесе за създаването на много нови малки и средни предприятия, ще стимулира предприемачеството и иновациите, ще се превърне във важен двигател на икономическия растеж", коментира еврокомисарят Мария Габриел.

Новият Кодекс за електронните съобщения предвижда:

  • да се засили разгръщането на 5G мрежи, като се гарантира наличието на 5G радиочестотен спектър до края на 2020 г. в ЕС и се предостави на операторите предвидимост от поне 20 години по отношение на лицензите.
  • улесняване въвеждането на нови фиксирани мрежи с много високи капацитети чрез по-предвидими правила за съвместно инвестиране, насърчаване на споделянето на риска при разполагането на мрежи, насърчаване на устойчива конкуренция в полза на потребителите. Новите правила ще осигурят и по-тясно сътрудничество между Комисията и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (БЕРЕК) при надзора на новите мерки.
  • ползи и защита на потребителите, независимо от това дали комуникират чрез традиционни разговори и SMS-и или чрез Skype, WhatsApp и т.н. Цената на международните разговори в рамките на ЕС не трябва да надвишава 19 цента на минута, като същевременно се гарантира ненарушаване на конкуренцията, иновациите и инвестициите. 

Кодексът гарантира, че всички граждани имат достъп до комуникационни услуги като електронно правителство, онлайн банкиране или видео разговори. Тарифите за разговори ще бъдат по-прозрачни, а потребителите ще бъдат по-добре защитени, когато се абонират за пакетни услуги. Вече ще е много по-лесно да смените своя оператор, запазвайки номера си, включително с правото на компенсации, ако процесът отнеме по-дълго време. Осигурява се по-добра защита на гражданите в извънредни ситуации, по-точно локализиране на местоположението на обаждащия се, разширяване на възможностите за текстови съобщения и видео обаждане при спешни случаи, по-добра защита срещу хакерство или злонамерен софтуер. 

Контекст

На работа, у дома или в движение, европейците очакват бърза и надеждна интернет връзка. Насърчаването на инвестициите в мрежи с много висок капацитет става все по-важно за образованието, здравеопазването, производството или транспорта. За да отговори на тези предизвикателства и да подготви цифровото бъдеще на Европа, през септември 2016 г. Комисията предложи създаването на европейски кодекс за електронните съобщения и предложение за регламент относно органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Кодексът ще модернизира настоящите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията, които бяха актуализирани последно през 2009 г., ще стимулира конкуренцията, за да насърчи инвестициите и да укрепи вътрешния пазар и правата на потребителите.

През март 2018 г., преговорните екипи се споразумяха за пътя към управлението на радиочестотния спектър, за да могат да въведат 5G в ЕС. След като бъдат изцяло приети от Европейския парламент и Съвета, държавите-членки ще разполагат с две години за транспониране на Кодекса за електронните съобщения в националното законодателство.