Покани
Тринадесет пречиствателни станции за отпадни води, 194.4 км канализационна и 337.9 км водопроводна мрежа, както и 5 регионални депа за твърди битови отпадъци са изградени до този момент по програма ИСПА. По програмата са рехабилитирани са 205 км пътища І клас, 39 км автомагистрали, през месец юни 2011 г. се очаква да бъдат въведени в експлоатация още 19.135 км автомагистрали, 67 км ж.п. линии и 7 ж.п. гари, изграден е Терминал 2 на летище „София". Това бе отчетено на провелото се днес осмо заседание на Комитета за наблюдение изпълнението на проектите, финансирани по бившата програма ИСПА. Заседанието се предхождаше от двудневни технически срещи в сектори околна среда и транспорт, в които участваха представители на ГД „Регионална политика" и „Околна среда" на Европейската комисия, Управляващите органи на помощта, Междинното звено в АПИ, Разплащателния и Одитен органи, международни финансови институции, представители на JASPERS и на крайните бенефициенти, както и неправителствени организации. Програма ИСПА стартира през 2000г., като един от трите финансови инструмента на общността (ИСПА, ФАР и САПАРД), създадени да подпомогнат десет Централно и Източноевропейски страни в подготовката им за присъединяване към ЕС. За 10 години на България по Програма ИСПА бяха предоставени 880.04 млн.евро безвъзмездна помощ, 367.4 млн.евро заемни средства от МФИ и национално съфинансиране 445.5 млн.евро. С този ресурс бяха финансирани 40 Финансови меморандуми, от които 27 инфраструктурни и 13 проекта за техническа помощ в двата сектора за укрепване на административния капацитет, както и за подготовката на проекти в настоящия финансов период. Общо по всички финансови меморандуми са договорени 1.519 млрд.евро, а са разплатени 1.07 млрд. евро, което представлява 70% от договорените средства. Основните изводи и препоръки, направени от страна на Европейската комисия по време на дискусиите на Комитета за наблюдение включваха детайлни препоръки за успешното завършване на програмата, както и усилията, положени от всички български институции, особено в последната година за максимално усвояване на средствата, преодоляване на натрупаните закъснения и завършване на проектите в срок. Крайните разплащания по програмата ще бъдат направени през 2011 г. и 2012 г., когато ще може да бъде направена оценка по отношение на нейната ефективност.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news