Покани
На 14 февруари 2010 г. от 10:00 до 13:00 часа в залата на Министерството на финансите (ул. „Славянска" 4) ще се състои информационен ден по процедура „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление" (подприоритет 3.1). Процедурата беше отворена на 31.01.2011 г. и с проектни предложения по нея могат да кандидатстват централните администрации. Нейната цел е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса от страна на приходните администрации и усъвършенстване на информационните системи в приходните администрации. Общата стойност на процедурата е 10 млн. лв. Минималният праг за кандидатстване е 100 000 лв., максимален праг - няма. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 4.04.2011 г., 17:30 часа. Пълният набор документи и Насоките за кандидатстване по процедурите може да намерите в сайта на ОПАК: http://www.opac.government.bg/, както и в Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС: http://www.eufunds.bg/. Информационният ден ще премине при следната програма: 10:00 - 10:15 Регистрация 10:15 - 10:30 Представяне на напредъка по изпълнение на ОПАК Г-жа Моника Димитрова - директор на дирекция ОПАК и ръководител на УО, МФ 10:30 - 11:00 Представяне на Насоките за кандидатстване Г-жа Ивет Тумбева - главен експерт, отдел „Програмиране, договаряне и публичност", дирекция ОПАК, МФ 11:00 - 11:30 Представяне на Формуляра за кандидатстване Г-жа Деница Голева, главен експерт, отдел „Програмиране, договаряне и публичност", дирекция ОПАК, МФ 11:30 - 12:00 Допустими разходи и Бюджет Г-жа Елена Георгиева, държавен експерт, отдел „Финансово управление", дирекция ОПАК, МФ 12:00 - 13:00 Въпроси и отговори
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news