Покани
На 13 април 2011 г., в гр. Трявна, се проведе Осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. По време на заседанието членовете на Комитета разгледаха и одобриха Годишния доклад за изпълнението на оперативната програма за 2010 г. От доклада стана ясно, че изпълнението на оперативната програма върви добре, допринася за развитието на политиките в сферата по заетостта, образованието и социалното включване, насърчава и реализацията на важни хоризонтални принципи, каквито са интеграцията на уязвимите групи в обществото, равенството между жените и мъжете и партньорството с всички заинтересовани страни. От старта на оперативната програма до момента, по различни схеми са включени над 505 хиляди лица, близо 214 хиляди от които - само през 2010 г. До края на миналата година близо 34 хиляди заети и безработни лица успешно са повишили своята професионална квалификация, а други около 49 хиляди души са придобили ключови компетенции. Създадени са и над 3 500 работни места. А благодарение на интервенциите по оперативната програма в сферата на социалното включване, броят на лицата, получаващи услуги в семейна среда или в общността, се е увеличил с над 38 хиляди души. Разкрити са 250 нови и са подкрепени 153 форми на социални услуги в общността. Броят на доставчиците на социални услуги се е увеличил с общо 145. С цел осигуряване навременното и качествено изпълнение на интервенциите по оперативната програма, Комитетът за наблюдение извърши промени в критерии за избор на 14 операции в сферата на политиката по заетостта, образованието, социалното включване, подобряване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги. Комитетът прие и критерии за избор на три нови операции на обща стойност 20.9 млн.лв., с което общият размер на програмираните средства надхвърли 2 332 млн.лв. или 98% от средствата по оперативната програма. Също така, към момента са стартирали и обявени 85 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 658 млн.лв. По тях са сключени 1 757 договора на обща стойност 1 173 млн.лв., а общият размер на извършените плащания по програмата надхвърля 228 млн. лв.
виж цялата статия

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news