В Официалния вестник на ЕС от 5 октомври е публикувана покана за представяне на предложения по Програма МЕДИА 2007 - Развитие, разпространение, популяризиране и обучение. Поканата се отнася за подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби. Една от целите на Програмата е да подпомага чрез оказване на финансова подкрепа разработването на продукции,...
виж цялата статия