Покани
Оперативна програма „Административен капацитет" ще може да покрие нуждата от всички видове обучения на служителите от общинските администрации. Това ще стане, от една страна, чрез новата процедура за кандидатстване по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", а от друга - чрез проектите на Института по публична администрация и Националното сдружение на общините, също финансирани по програмата. Това стана ясно по време на информационната кампания за новата процедура. Близо 250 представители на общинските администрации се включиха в информационните дни из страна, организирани от Управляващия орган на ОПАК от 5-ти до 19-ти октомври. Процедурата е замислена така, че да може всички обучения и плащания да бъдат реализирани и да приключат до началото на 2014 г. Бюджетът от 20 млн. лв. позволява да бъдат финансирани голям брой, но по-малки и бързо ликвидни проекти. При минимален праг от 20 000 лв. и максимален - 90 000 лв., проектите по процедурата ще се се изпълняват при много опростен режим и изборът на външен изпълнител да става чрез публична покана. Два екипа експерти от Управляващия орган на ОПАК разясняваха механизмите за кандидатстване по процедурата в 11 града на страната. За да бъдат финансирани, проекните предложения трябва да са много добре обосновани, с ясно дефинирани и измерими индикатори и реалистични бюджети, адекватни на пазарните цени. Кандидатите трябва да внимават за двойно финанисране. По процедурата могат да бъдат реализирани само обучения в страната и не са допустими проучвания на добри практики от други държави членки. Целеви групи по процедурата са служителите в общинските администрации, както и кметовете и кметските наместници. Също така е задължително да бъдат изпълнявани мерки за информация и публичност по проектите, независимо дали в тях са предвидени средства за това. Управляващият орган планира оценката на проектните предложения да приключи бързо, така че дейностите по тях да могат да стартират още през март следващата година. Срокът за кандидатстване е 16 ноември. Кандидатите могат да задават въпроси до 26 октомври по мейл (), по пощата, по факс (02/9859 55 02) или чрез форума на сайта на ОПАК: http://www.opac.government.bg/
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news